Labb 1 och 2

Laboration 1: GUA adresser

Vi konfigurerar IPv6 globala unicast adresser i ett enkelt nätverk och utforskar hur adresserna beter sig. IPv6 GUA adresser är redan strukturerade med den globala prefixen och delnät ID. När vi kommer att konfigurera GUA adresserna ska Local-Link adresser byggas upp helt automatiskt.

Bild 4: Statiska GUA

Konfigurationer

 • R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
 • R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:2::1/64
 • R1(config-if)# no shutdown
 • R1(config)# interface gigabitethernet 0/1
 • R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1/64
 • R1(config-if)# no shutdown
 • R1(config-if)# end
 • R1# show ipv6 interface brief
 • R1# show running-config interface g0/0
 • R1# show running-config interface g0/1
 • R2(config)# interface gigabitethernet 0/0
 • R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:2::2/64
 • R2(config-if)# no shutdown
 • R2(config)# interface gigabitethernet 0/1
 • R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:3::1/64
 • R2(config-if)# no shutdown
 • R2(config-if)# end
 • R2# show ipv6 interface brief
 • R3(config)# interface gigabitethernet 0/1
 • R3(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:3::2/64
 • R3(config-if)# no shutdown
 • R3(config)# interface gigabitethernet 0/0
 • R3(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:4::1/64
 • R3(config-if)# no shutdown
 • R3(config-if)# end
 • R3# show ipv6 interface brief
 • PC1: 2001:db8:cafe:1::100/64 och default gateway 2001:db8:cafe:1::1
 • PC2: 2001:db8:cafe:1::101/64 och default gateway 2001:db8:cafe:1::1
 • PC3: 2001:db8:cafe:4::400/64 och default gateway 2001:db8:cafe:4::1
 • PC4: 2001:db8:cafe:4::401/64 och default gateway 2001:db8:cafe:4::1
 • Alla routrar har två IPv6 adresser: en GUA och en LLA
 • Notera att endast GUA adressen har konfigurerats manuellt.
 • Adressen link-local har byggts upp automatiskt.
 • Cisco IOS visar IPv6 adresser med stora bokstäver
 • Alla delnät har samma Global Routing Prefix men unikt delnät ID:
  • 2001:db8:cafe:1::/64
  • 2001:db8:cafe:2::/64
  • 2001:db8:cafe:3::/64
  • 2001:db8:cafe:4::/64
 • Flera IPv6 multicast adresser visas
  • FF02::1
  • FF02::1:FF00:1
  • FF02::1:FFCB:C201
 • Tre multicast adresser som börjar med FF02 inkluderas automatiskt.
 • ND står för Neighbor Discovery.
 • PC1 har också två adresser, en link-local och en globa unicast
 • PC4 har också två adresser, en link-local och en globa unicast

Manuell konfiguration av globala unicast adresser med EUI-64

Normalt konfigureras globala unicast IPv6 adresser för routrar och servrar manuellt. VI har redan konfigurerat globala ipv6 adresser som var redan bestämda, men nu förklarar jag ett alternativ till manuell konfiguration enligt EUI-64 metoden.

Laboration 2: GUA med eui-64

Metoden EUI-64 använder interfacets MAC adress för att komplettera GUA adressen och för att konstruera en link-local adress. Den globala routing prefixen (2001:db8:cafe:) tillsammans med delnät ID anges så att EUI-64 kompletterar den GUA adressen och att en LLA adress kan skapas automatiskt.

Bild 6: GUA adresser med EUI-64

Konfigurationer

 • R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
 • R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:2::/64 eui-64
 • R1(config-if)# no shutdown
 • R1(config)# interface gigabitethernet 0/1
 • R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:1::/64 eui-64
 • R1(config-if)# no shutdown
 • R1(config-if)# end
 • R1# show ipv6 interface g0/0
 • R2(config)# interface gigabitethernet 0/0
 • R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:2::/64 eui-64
 • R2(config-if)# no shutdown
 • R2(config)# interface gigabitethernet 0/1
 • R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:3::/64 eui-64
 • R2(config-if)# no shutdown
 • R2(config-if)# end
 • R2# show ipv6 interface g0/0
 • R3(config)# interface gigabitethernet 0/1
 • R3(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:3::/64 eui-64
 • R3(config-if)# no shutdown
 • R3(config)# interface gigabitethernet 0/0
 • R3(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:4::/64 eui-64
 • R3(config-if)# no shutdown
 • R3(config-if)# end
 • R3# show ipv6 interface g0/1

 1. Konfiguration Static är utvalt och fält IPv6 Address, IPv6 Gateway och IPv6 DNS Server är tomma.
  1. Om man klickar på Auto Config ger konstiga IPv6 adress ::/0 och IPv6 Gateway ::
  2. Detta på grund av att självkonstruktion kräver den globala prefixen (Global Routing Prefix + Subnet ID)
 2. Denna gång konfiguration Static var också utvalt men när Auto Config valdes visar den att en IPv6 GUA har konstruerats och att IPv6 Gateway också har fått en IPv6 Link-local adress.
  1. För att ovan ska fungera behöver man aktivera routing på routern med kommando ipv6 unicast-routing

Laboration om IPv6 GUA adresser och enkel statisk routing

En oplanerade övning om GUA och statisk routing genererade flera manuella konfigurationer. Först en nätverkstopologi:

Konfigurationer

 • Router>enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)#hostname R1
 • R1(config)#int g0/0
 • R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1/64
 • R1(config-if)#no shut
 • R1(config-if)#exit
 • R1(config)#int g0/1
 • R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:2::1/64
 • R1(config-if)#no shut
 • R1(config-if)#end
 • R1#show ipv6 int br
 • Router>enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)#hostname R2
 • R2(config)#int g0/1
 • R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:2::2/64
 • R2(config-if)#no shut
 • R2(config-if)#exit
 • R2(config)#int g0/0
 • R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:3::2/64
 • R2(config-if)#no shut
 • R2(config-if)#exit
 • R2(config)#int s0/0/0
 • R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:ded0:9::2/64
 • R2(config-if)#clock rate 256000
 • R2(config-if)#no shut
 • R2(config-if)#end
 • R2#show ipv6 int br
 • Router>enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)#hostname R3
 • R3(config)#int g0/0
 • R3(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:4::1/64
 • R3(config-if)#no shut
 • R3(config-if)#exit
 • R3(config)#int g0/1
 • R3(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:3::3/64
 • R3(config-if)#no shut
 • R3(config-if)#end
 • R3#show ipv6 int br
 • R1(config)#ipv6 unicast-routing
 • R1(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:3::/64 2001:db8:cafe:2::2
 • R1(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:4::/64 2001:db8:cafe:2::2
 • R1(config)#end
 • R1#show ipv6 route static
 • R2(config)#ipv6 unicast-routing
 • R2(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:1::/64 2001:db8:cafe:2::1
 • R2(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:4::/64 2001:db8:cafe:3::3
 • R2(config)#ipv6 route 2001:db8:ded0:5::/64 2001:db8:ded0:9::5
 • R2(config)#ipv6 route 2001:db8:ded0:6::/64 2001:db8:ded0:9::5
 • R2(config)#ipv6 route 2001:db8:ded0:7::/64 2001:db8:ded0:9::5
 • R2(config)#ipv6 route 2001:db8:ded0:8::/64 2001:db8:ded0:9::5
 • R2(config)#end
 • R2#show ipv6 route static
 • R3(config)#ipv6 unicast-routing
 • R3(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:2::/64 2001:db8:cafe:3::2
 • R3(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:1::/64 2001:db8:cafe:3::2
 • R3(config)#end
 • R3#show ipv6 route static
 • Router>enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)#hostname R4
 • R4(config)#int fa0/0
 • R4(config-if)#ipv6 address 2001:db8:ded0:5::1/64
 • R4(config-if)#no shut
 • R4(config-if)#exit
 • R4(config)#int fa0/1
 • R4(config-if)#ipv6 address 2001:db8:ded0:6::4/64
 • R4(config-if)#no shut
 • R4(config-if)#end
 • R4#show ipv6 int br
 • Router>enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)#hostname R5
 • R5(config)#int fa0/0
 • R5(config-if)#ipv6 address 2001:db8:ded0:6::5/64
 • R5(config-if)#no shut
 • R5(config-if)#exit
 • R5(config)#int fa0/1
 • R5(config-if)#ipv6 address 2001:db8:ded0:7::5/64
 • R5(config-if)#no shut
 • R5(config-if)#exit
 • R5(config)#int s0/0/0
 • R5(config-if)#ipv6 address 2001:db8:ded0:9::5/64
 • R5(config-if)#no shut
 • R5(config-if)#end
 • R5#show ipv6 int br
 • Router>enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)#hostname R6
 • R6(config)#int fa0/1
 • R6(config-if)#ipv6 address 2001:db8:ded0:7::6/64
 • R6(config-if)#no shut
 • R6(config-if)#exit
 • R6(config)#int fa0/0
 • R6(config-if)#ipv6 address 2001:db8:ded0:8::1/64
 • R6(config-if)#no shut
 • R6(config-if)#end
 • R6#show ipv6 int br
 • R4(config)#ipv6 unicast-routing
 • R4(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:ded0:6::5/64
 • R4(config)#end
 • R4#show ipv6 route static
 • R5(config)#ipv6 unicast-routing
 • R5(config)#ipv6 route 2001:db8:ded0:5::/64 2001:db8:ded0:6::4
 • R5(config)#ipv6 route 2001:db8:ded0:8::/64 2001:db8:ded0:7::6
 • R5(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:1::/64 2001:db8:ded0:9::2
 • R5(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:2::/64 2001:db8:ded0:9::2
 • R5(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:3::/64 2001:db8:ded0:9::2
 • R5(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:4::/64 2001:db8:ded0:9::2
 • R5(config)#end
 • R5#show ipv6 route static
 • R6(config)#ipv6 unicast-routing
 • R6(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:ded0:7::5/64
 • R6(config)#end
 • R6#show ipv6 route static