Examinationsuppgift VLAN

Du bygger upp ett nätverk i enlighet med topologin som illustreras med bilden nedan.

Nätverkstopologi

Bild 1: Examinationsuppgift topologi

Utrustning och konfigurationer

Du använder följande: 3 switchar modell 2960, 3 routrar modell 1841, 3 moduler för seriell uppkoppling och 18 stationära datorer.

 1. På switch s1 och s2 konfigureras tre VLAN:
  1. VLAN 10, HR, 192.168.10.0 /24, interface range Fa0/1-2
  2. VLAN 20, Sales, 192.168.20.0 /24, interface range Fa0/3-4
  3. VLAN 30 Production, 192.168.30.0 /24, interface range Fa0/5-6
  4. Portarna Fa0/7-23 samt G0/2 aktiveras av på s1
  5. Portarna Fa0/7-24 samt G0/2 aktiveras av på s2
 2. På switch s3 konfigureras tre VLAN:
  1. VLAN 40, Research, research.jensen.se 172.16.40.0 /24, interface range Fa0/1-2
  2. VLAN 50, Engineering, engineering.jensen.se 172.16.50.0 /24, interface range Fa0/3-4
  3. VLAN 60, Development, development.jensen.se 172.16.60.0 /24, interface range Fa0/5-6
  4. Portarna Fa0/7-23 samt G0/1-2 aktiveras av
 3. Trunk konfigurationer:
  1. Mellan s1 interface G0/1 och s2 interface G0/1
  2. Mellan s1 interface Fa0/24 och R1 interface Fa0/0
  3. Mellan s3 interface Fa0/24 och R3, interface Fa0/0
 4. På R1 konfigureras:
  1. InterVLAN för HR, Sales och Production, interface Fa0/0
  2. DHCP-server för VLAN 10, 20 och 30
  3. Exkludera adresser tilldelade för default gateway för varje VLAN
  4. DHCP-pool för VLAN 10
  5. HR-pool, 192.168.10.0/24, domännamn hr.diginto.se, default-router 192.168.10.1, dns-server 8.8.8.8
  6. DHCP-pool för VLAN 20
  7. Sales-pool, 192.168.20.0/24, domännamn sales.diginto.se, default-router 192.168.20.1, dns-server 8.8.8.8
  8. DHCP-pool för VLAN 30
  9. Production-pool, 192.168.30.0/24, domännamn production.diginto.se, default-router 192.168.30.1, dns-server 8.8.8.8
  10. EIGRP routing, AS 100
  11. En aggregerad nätverksadress för alla VLAN
  12. Mot R2 bandwidth 2000
 5. På R3 konfigureras:
  1. InterVLAN för Research, Engineering och Development, interface Fa0/0
  2. DHCP-server för VLAN 40, 50 och 60
  3. Exkludera adresser tilldelade för default gateway för varje VLAN
  4. DHCP-pool för VLAN 40
  5. Research-pool, 172.16.40.0/24, domännamn research.jensen.se, default-router 172.16.40.254, dns-server 8.8.8.8
  6. DHCP-pool för VLAN 50
  7. Engineering-pool, 172.16.50.0/24, domännamn engineering.jensen.se, default-router 172.16.50.254, dns-server 8.8.8.8
  8. DHCP-pool för VLAN 60
  9. Development-pool, 172.16.60.0/24, domännamn development.jensen.se, default-router 172.16.60.254, dns-server 8.8.8.8
  10. EIGRP routing, AS 100
  11. En aggregerad nätverksadress för alla VLAN
  12. Mot R2 bandwidth 128
 6. På R2 konfigureras EIGRP routing, AS 100.
  1. Mot R1 clock rate 2000000 och bandwidth 2000
  2. Mot R3 clock rate 128000 och bandwidth 128
 7. http-server har namn: ns1 och DNS rekord för hemsidor för varje DIGINTO och JENSEN domäner
 8. I dokumentation inkluderas uträkning av METRIC för router R2 mot de andra routrarna.

—– rtbs name=”laboration-1-vlan” ——-