Examinationsuppgift VLAN

Du bygger upp ett nätverk i enlighet med topologin som illustreras med bilden nedan.

Nätverkstopologi

Bild 1: Examinationsuppgift topologi

Utrustning och konfigurationer

Du använder följande: 3 switchar modell 2960, 3 routrar modell 1841, 3 moduler för seriell uppkoppling och 18 stationära datorer.

 1. På switch s1 och s2 konfigureras tre VLAN:
  1. VLAN 10, HR, 192.168.10.0 /24, interface range Fa0/1-2
  2. VLAN 20, Sales, 192.168.20.0 /24, interface range Fa0/3-4
  3. VLAN 30 Production, 192.168.30.0 /24, interface range Fa0/5-6
  4. Portarna Fa0/7-23 samt G0/2 aktiveras av på s1
  5. Portarna Fa0/7-24 samt G0/2 aktiveras av på s2
 2. På switch s3 konfigureras tre VLAN:
  1. VLAN 40, Research, research.jensen.se 172.16.40.0 /24, interface range Fa0/1-2
  2. VLAN 50, Engineering, engineering.jensen.se 172.16.50.0 /24, interface range Fa0/3-4
  3. VLAN 60, Development, development.jensen.se 172.16.60.0 /24, interface range Fa0/5-6
  4. Portarna Fa0/7-23 samt G0/1-2 aktiveras av
 3. Trunk konfigurationer:
  1. Mellan s1 interface G0/1 och s2 interface G0/1
  2. Mellan s1 interface Fa0/24 och R1 interface Fa0/0
  3. Mellan s3 interface Fa0/24 och R3, interface Fa0/0
 4. På R1 konfigureras:
  1. InterVLAN för HR, Sales och Production, interface Fa0/0
  2. DHCP-server för VLAN 10, 20 och 30
  3. Exkludera adresser tilldelade för default gateway för varje VLAN
  4. DHCP-pool för VLAN 10
  5. HR-pool, 192.168.10.0/24, domännamn hr.diginto.se, default-router 192.168.10.1, dns-server 8.8.8.8
  6. DHCP-pool för VLAN 20
  7. Sales-pool, 192.168.20.0/24, domännamn sales.diginto.se, default-router 192.168.20.1, dns-server 8.8.8.8
  8. DHCP-pool för VLAN 30
  9. Production-pool, 192.168.30.0/24, domännamn production.diginto.se, default-router 192.168.30.1, dns-server 8.8.8.8
  10. Konfigurera EIGRP routing med AS 100 och wildcard
 5. På R3 konfigureras:
  1. InterVLAN för Research, Engineering och Development, interface Fa0/0
  2. DHCP-server för VLAN 40, 50 och 60
  3. Exkludera adresser tilldelade för default gateway för varje VLAN
  4. DHCP-pool för VLAN 40
  5. Research-pool, 172.16.40.0/24, domännamn research.jensen.se, default-router 172.16.40.254, dns-server 8.8.8.8
  6. DHCP-pool för VLAN 50
  7. Engineering-pool, 172.16.50.0/24, domännamn engineering.jensen.se, default-router 172.16.50.254, dns-server 8.8.8.8
  8. DHCP-pool för VLAN 60
  9. Development-pool, 172.16.60.0/24, domännamn development.jensen.se, default-router 172.16.60.254, dns-server 8.8.8.8
  10. Konfigurera EIGRP routing med AS 100 och wildcard
 6. På R2 konfigureras EIGRP routing med AS 100 och wildcard
 7. Server ns1-http-srv har två roller: HTTP och DNS server
 8. I rollen (tjänst) DNS finns två DNS A resursposter (A record) som leder till en EXTERNAL HEMSIDA:
  1. www.diginto.se
  2. www.jensen.se
 9. Bekräfta att alla PC kan kommunicera med varandra och servers via PING.

—– rtbs name=”laboration-1-vlan” ——-