RIP styrinformation

Routrar som kör RIP hanterar en routing-databas som innehåller information om vägar till destinationsadresser. Varje destinationsadress associeras med nästa-hopp router eller med ett router-interface. En sådan association kallas route som leder till destinationsnätverket. Varje route i routing-databasen tilldelas ett mått (Metric) som anger avståndet till destinationen räknat i antal hopp eller routrar som paket passerar. Antal hopp är från 0 till 15.

När RIP aktiveras på en router skickar denna en begäran eller request om en uppdatering till närliggande routrar. När router får svar eller response i form av uppdatering uppdateras routing-databasen. RIP-uppdateringar görs varje trettionde sekund och därför kallas periodisk uppdateringar. Om en router tar inte emot RIP-uppdatering markeras den befintliga route som inaktiv under en viss tid. Om dessa markeringar inte uppdateras efter en uppsatt tid tas de bort från databasen därmed från routing-tabellen.

RIPv1 meddelande format

RIP använder UDP och därmed dess meddelande kallas för datagram även om det kallas endast paket. RIP-paket formateras med header och Route Entries.

Bild 1: RIPv1 format
 • Header
  • Command – indikerar om paketet är av typ 1 eller 2. 1 betyder request och 2 response
  • Version – indikerar RIP version. Version 1 identifieras med 0x01
  • Must be zero – indikerar reservationer till vidare utveckling eller att fälten används inte
 • Route entries
  • Address Family – identifierar protokollet:
   • 0 önskas hela routing-tabell i uppdateringar
   • 1 odefinierad
   • 2 identifiera protokollet IP
   • 3 – 65 534 odefinierade
   • 65 535 autentisering
  • IP address – identifierar destinationsnätverket
  • Metric – indikerar antal hopp

IANA definierar värdena ovan. Om du klickar på länken kommer du att se RIP parametrarna.

RIPv2 meddelande format

RIPv2 stödjer CIDR och VLSM och då har RIPv2-paket en annorlunda formatering eftersom i ett VLSM konfigurerat nätverk inkluderas nätmasken i alla RIP-uppdateringar.

Bild 2: RIPv2 format

Cisco-implementeringen av RIP Version 2 (RIPv2) stöder

 • textbaserat meddelande och MD5 autentiserings algoritm
 • route aggregering
 • CIDR
 • VLSM