RIP

Routing Information Protocol (RIP) är ett distansvektor routing-protokoll som inte används i moderna nätverk, men utmärk protokoll för studera hur dynamiska routing-protokoll fungerar. Med några kommando växlar routrar routing-information med varandra.

Studera en stund topologin nedan:

Bild 1: Dynamiskt routing-protokoll RIP

Routrar R1, R2 och R3 har egna direkt anslutna nätverk. Till en början fylls routing-tabellen endast med direkt anslutna nätverk därmed routrarnas routing-tabell innehåller följande:

 • R1 ser endast två nätverk: 192.168.1.0 och 192.168.2.0
 • R2 ser endast tre nätverk: 192.168.2.0, 192.168.3.0 och 192.168.4.0
 • R3 ser endast två nätverk: 192.168.4.0 och 192.168.5.0

För att routrarna ska växla information med varandra aktiveras RIP på varje router med kommandot router rip i den globala konfigurationsläget. Därefter anges de direkt anslutna nätverk med kommando network.

Konfigurationer

 • R1
 • R1(config)# router rip
 • R1(config-router)# network 192.168.1.0
 • R1(config-router)# network 192.168.2.0
 • R1(config-router)# end
 • R2
 • R2(config)# router rip
 • R2(config-router)# network 192.168.2.0
 • R2(config-router)# network 192.168.3.0
 • R2(config-router)# network 192.168.4.0
 • R2(config-router)# end
 • R3
 • R3(config)# router rip
 • R3(config-router)# network 192.168.4.0
 • R3(config-router)# network 192.168.5.0
 • R3(config-router)# end

Propagera en default route

Dynamiska routing-protokoll gör att routrar delar med varandra routing-information helt automatiskt. Men vad händer när det finns behov av statiska route i ett nätverk? Hanteringen av statiska route och dynamiska routing-protokoll demonstreras med topologin som visas nedan (samma som ovan men en router till):

Bild 2: Propagera en default statisk route

Konfigurationer

 • RIPv2 aktiveras av och automatisk aktiveras version 1
 • R2(config)# router rip
 • R2(config-router)# no version
 • R2(config-router)# end
 • R2# show ip route rip
 • Interface s0/0/1 adresseras och en default statisk route skapas
 • R1(config)# interface s0/0/1
 • R1(config-if)# ip address 209.165.200.226 255.255.255.252
 • R1(config-if)# no shut
 • R1(config-if)# exit
 • R1(config)# ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  s0/0/1  209.165.200.225
 • En default statisk route propageras till alla RIP-routrar
 • R1(config)# router rip
 • R1(config-router)# default-information originate
 • R1(config-router)# end
 • R1# show ip route rip

I flera routing-protokoll kan du använda kommandot default-information originate för att statiska default route propageras till alla närliggande routrar. I RIP kan också användas kommandot redistribute static metric xx