OSPF grannskap

OSPF-routrar etablerar relationer med varandra med syftet att dela routing-information. Det kräver att flera konfigurationsvärden stämmer först innan de accepterar varandra, bland annat Area ID, Network ID, olika styrande paket såsom Hello, stub flaga och MTU värde. Routrar kan inte bli OSPF-grannar tills dessa konfigurationsvärden matchar med varandra.

För att bygga upp ett OSPF grannskap ska följande stämma:

 • Båda interface tillhör till samma nätverksadress
 • Båda interface ska ha samma MTU värde
 • Hello och Dead intervaller måste vara lika för båda routrar
 • Area ID ska det vara samma för båda routrar
 • Routrarnas ID ska vara olika
 • Båda routrar ska stödja autentisering

OSPF-routrar använder meddelande Hello för att inleda uppbyggande av grannskap. Här nedan två illustrationer av Hello meddelande fångade mellan två OSPF-routrar:

Header Packet
OSPF i bruk är version 2, meddelandet är av typ 1, routers ID 1.1.1.1, area ID 0.0.0.0 (ser ut som IP-adress format), autentisering, Null (0) betyder ingen autentisering används mellan dessa två OSPF-routrar. Nätmasken för routers interface där OSPF har aktiverats, prioritet (default 1), Hello (skickas varje 10 sekunder) och Dead intervall (40 sekunder väntetid innan grannen ges för död), Designated Router: 10.10.123.1 och Backup Designated Router IP-adress (om de finns, annars 0.0.0.0)

.

Area ID

För att bli grannar och inleda ett samarbete måste två routrar tillhöra samma area. Här måste tydliggöras att area associeras till ett interface och inte till hela routern. Detta gör att vi kan konfigurera routrar i flera areor. Utöver area måste routrarna ha samma nätverks-ID och nätmask.

Bild 1 illustrerar ett enkelt OSPF-nätverk. I detta nätverk kan router R1 bilda grannskap med R4 respektive R2 på S0/0/0 och F0/0, men inte med router R3, varför det?

Bild 1: OSPF grannskap (neighborship)

Låt oss ta reda på svaret steg för steg.

 • Båda anslutna interface borde vara i samma area.
  • Ja båda interface finns i area 1 (R1 F0/1 och R3 F0/1).
 • Båda interface borde vara i samma länk.
  • Ja båda interface (R1 Fo/1 och R3 F0/1) är kopplade till direktlänk.
 • Båda interface ska ha samma nätmask.
  • Ja båda gränssnitt har samma nätmask /30.
 • Båda interface ska ha samma nätverks-ID.
  • Nej båda interface har olika nätverks-ID. R1 F0/1 har nätverks-ID 192.168.0.4/30 medan R3 F0/1 har nätverks-ID 192.168.0.8/30. Detta villkor matchar inte.

Således kan dessa två routrar inte bilda ett grannskap (neighborship).

Autentisering

OSPF tillåter lösenordskonfigurationer för areor. Routrar som har samma lösenord kommer att godkännas till att bilda grannskap. Om du vill använda den här funktionen måste du konfigurera lösenordet på alla routrar som du vill inkludera i en area. Om du hoppar över någon router, kommer den router inte att kunna bilda en OSPF-grannskap.

Hello-paket och Hello-intervall

Hello-paketet är den speciella typen av LSA (Link Station Advertisement) som används för att upptäcka grannar i samma OSPF-nätverk. Och när grannskapet hat byggts upp behålls det med fler Hello-paket. Varje Hello-paket innehåller all nödvändig information som genereras och distribueras i Hello-intervaller via multicast IP-adress: 224.0.0.5 (alla OSPF-routrar men inte DR-router). Hello-intervaller är tiden i sekunder mellan Hello-paket. I broadcast-baserat nätverk och punkt-till-punkt nätverk är Hello-intervall 10 sekunder. I icke broadcast-baserat nätverk (None Broadcast Multi-access Network, NBMA ) är som default Hello-intervall 30 sekunder.

Hello-paketets livslängd (dead intervals)

Som sagt, en OSPF-grannskap bibehålls med hjälp av Hello-paket. Så en router måste ha fått ett aktivt Hello-paket från sin granne, ett Hello-paket som uppdateras inom ett speciellt tidsintervall. Detta tidsintervall är känt som ”dead interval” eftersom den motsvarar livslängden på en grannskap. Död-intervallet är det antal sekunder (10 x 4 = 40 sek) som en router väntar på Hello-paketet från grannen innan den förklaras som död och raderas från OSPF-topologin. När detta händer kommer OSPF-routern som inte fick ett Hello-paketet att sprida denna information till andra intilliggande OSPF-routrar via LSA-meddelandet.