OSPF pakettyper

Link-state-paket används av OSPF för att bestämma den snabbaste tillgängliga vägen för ett paket. OSPF använder följande länk-tillståndspaket (LSP) för att upprätta och underhålla grannanpassningar och utbyta dirigeringsuppdateringar. Varje paket tjänar ett specifikt syfte i OSPF-routing-processen:

 • Typ 1: Hello paket – Detta används för att skapa och upprätthålla närhet till andra OSPF-routrar.
 • Typ 2: Databas Description paket (DBD) – Detta innehåller en förkortad lista över LSDB för den sändande routern och används av mottagande routrar för att kontrollera LSDB. LSDB måste vara identisk på alla länktillståndsroutrar inom en area för att konstruera ett exakt SPF-träd.
 • Typ 3: Link-State Request (LSR) – Mottagningsroutrar kan sedan begära mer information om valfri post i DBD genom att skicka en LSR.
 • Typ 4: Link-State Update (LSU) -paket – Detta används för att svara på LSR och för att meddela ny information. LSU: er innehåller flera olika typer av LSA.
 • Typ 5: Link State Acknowledgement (LSAck)-paket – När en LSU mottas skickar routern en LSAck för att bekräfta mottagandet av LSU.

Link State Updates – LSU

 • Typ 2 DBD-paket byter OSPF-routrar initialt, vilket är en förkortad lista över LSDB för den sändande routern. Mottagande routrar jämför den mottagna LSDB med den lokala LSDB.
 • Ett typ 3 LSR-paket används av de mottagande routrarna för att begära mer information om en post i DBD.
 • Ett typ 4 LSU-paketet används för att svara på ett LSR-paket.
 • Ett typ 5-paket används för att bekräfta mottagandet av en typ 4 LSU.

LSU används också för att vidarebefordra OSPF-routing-uppdateringar, såsom länkändringar. Specifikt kan ett LSU-paket innehålla 11 olika typer av OSPFv2 LSA. Några av de vanligaste visas i bilden 1. OSPFv3 döpte om flera av dessa LSA och innehåller också ytterligare två LSA.

Obs! Skillnaden mellan termerna LSU och LSA kan ibland vara förvirrande eftersom dessa termer ofta används omväxlande. En LSU innehåller dock en eller flera LSA.

Bild 1: LSU innehåller flera LSA

Hello paket

OSPF Type 1 Hello-paket används för att göra följande:

 • Detektera närliggande OSPF-routrar och upprätta grannanslutningar.
 • Annonsera parametrar gällande grannskapet som två routrar måste gå med.
 • Välj Designated Router (DR) och Backup Designated Router (BDR) på nätverk med flera åtkomst som Ethernet. Punkt-till-punkt-länkar kräver inte DR eller BDR.

Bilden 2 visar fälten i OSPFv2 typ 1 Hello-paketet.

Bild 2: Hello-pakets styrinformation (Header)
 • Högst upp på bilden ser vi ett Hello-paket inkapslad i en OSPF-paket och detta paket är inkapslad i en IP-paket.
 • I OSPF-paket header hittas Router ID och Area ID
 • I OSPF Hello-paket hittas Hello intervall, Designated Router (DR), Backup Designated Router (BDR) och en lista på alla OSPF routrar som har blivit grannar.