OSPF pakettyper

OSPF använder olika länkstatuspaket (LSP) för att upprätta och underhålla routing-databaserna. Varje paket tjänar ett specifikt syfte i OSPF-routing-processen:

Typ Paket Beskrivning
1 Hello Upptäcker och skapar samarbete med OSPF-routrar
2 Database Description (DBD) Kontrollerar synkronisering mellan routrars databaser
3 Link-State Request (LSR) Begär länkstatus information från router till router
4 Link-State Update (LSU) Skickar begärda länkstatus uppdateringar
5 Link-State Acknowledgment (LSAck) Kvittenser vid mottagande pakettyper

Link State Updates – LSU

LSU används också för att vidarebefordra OSPF-routing-uppdateringar, såsom länkändringar. Specifikt kan ett LSU-paket innehålla 11 olika typer av OSPFv2 LSA. Några av de vanligaste visas i bilden 1. OSPFv3 döpte om flera av dessa LSA och innehåller också ytterligare två LSA.

Obs! Skillnaden mellan termerna LSU och LSA kan ibland vara förvirrande eftersom dessa termer ofta används omväxlande. En LSU innehåller dock en eller flera LSA.

Bild 1: LSU innehåller flera LSA