OSPF pakettyper

OSPF använder olika länkstatuspaket (LSP) för att upprätta och underhålla routing-databaserna. Varje paket tjänar ett specifikt syfte i OSPF-routing-processen:

Typ Paket Beskrivning
1 Hello Upptäcker och skapar samarbete med OSPF-routrar
2 Database Description (DBD) Kontrollerar synkronisering mellan routrars databaser
3 Link-State Request (LSR) Begär länkstatus information från router till router
4 Link-State Update (LSU) Skickar begärda länkstatus uppdateringar
5 Link-State Acknowledgment (LSAck) Kvittenser vid mottagande pakettyper

.

Link State Updates – LSU

LSU används också för att vidarebefordra OSPF-routing-uppdateringar, såsom länkändringar. Specifikt kan ett LSU-paket innehålla 11 olika typer av OSPFv2 LSA. Några av de vanligaste visas i bilden nedan.

Bild 1: LSU innehåller flera LSA

Obs! Skillnaden mellan termerna LSU och LSA kan ibland vara förvirrande eftersom dessa termer ofta används omväxlande. En LSU innehåller dock en eller flera LSA (se markeringen och pilen på bilden ovan)  och dessa innehåller route-information för nätverksdestinationer

Hello paket

Hello paket är av typ 1 som används för att göra följande:

  • Detektera närliggande OSPF-routrar och upprätta OSPF-grannskap (Adjacencies).
  • Annonsera parametrar gällande OSPF-grannskapet som två routrar måste gå med.
  • Välj Designated Router (DR) och Backup Designated Router (BDR) på nätverk med flera åtkomst som Ethernet (multi-access nätverk). Punkt-till-punkt-länkar kräver inte DR eller BDR.

Bilden nedan visar fälten i OSPFv2 typ 1 Hello-paketet.

Bild 2: Hello-pakets styrinformation (Header)

Följande kan observeras på bilden ovan:

  • Högst upp på bilden ser vi ett Hello-paket inkapslad i ett OSPF-paket som är inkapslad i en IP-paket.
  • I OSPF-paketets header hittas type av paket, Router ID och Area ID
  • I OSPF Hello-paket hittas Hello intervall, Designated Router (DR), Backup Designated Router (BDR) och en lista på alla OSPF routrar som har blivit grannar.