OSPF Link-State Drift

För att upprätthålla routing-information slutför OSPF-routrar en generisk länk-status-routing-process för att nå ett tillstånd av konvergens. Processen omfattar fem olika steg:

  1. Establish Neighbor Adjacencies – OSPF-aktiverade routrar måste känna igen varandra i nätverket innan de kan dela information. En OSPF-aktiverad router skickar Hello-paket ut alla OSPF-aktiverade interface för att detektera om andra OSPF routrar finns på dessa länkar. Om en OSPF router har detekterats försöker den OSPF-aktiverade routern att skapa en länkanslutning med den detekterade OSPF-routern.

  1. Exchange Link-State Advertisements (LSA)- Efter att länkanslutningar (Adjacencies) har upprättats utbyter routrar sedan LSA-annonser (LSA). LSA innehåller tillstånd och kostnad för varje direktansluten länk. Routrar skickar sina LSA till intilliggande OSPF-routrar. Den mottagande routern gör det samma och skickar LSA till sina grannar tills alla routrar i arean har samma LSA.

  1. Build the Link State Database – Efter att LSA har tagits emot bygger OSPF-aktiverade routrar en databas baserat på mottagna LSA (LSDB). Grundad i denna database byggs topologitabellen upp. Denna databas innehåller så småningom all information om områdets topologi.

  1. Execute the SPF Algorithm – Routrar kör sedan SPF-algoritmen. Kugghjulen i bilden nedan illustrerar utförandet av SPF-algoritmen. SPF-algoritmen skapar SPF-trädet.

  1. Choose the Best Route – Efter att SPF-trädet har byggts väljs de bästa vägarna till varje nätverk och inkluderas i routing-tabellen. Detta händer så länge det inte finns väggar till samma destination med ett lägre administrativ avstånd exempelvis statiska vägar. Routing baseras på informationen i routing-tabellen.

Under arbete……