OSPF inledning

OSPF står för Open Shortest Path First. OSPF är ett länkstatus routing-protokoll som skapades i mitten av 1980-talet som öppen standard. Eftersom det är baserat på öppen standard, kan den användas av olika nätverksleverantörers hårdvara.

OSPF komponenter

Alla routing-protokoll har liknande komponenter. De använder olika meddelandetyper som hjälper med datastrukturer. Det är routing-algoritmer som bearbetar vidare datastrukturer.

 • Meddelande
  • Routrar växlar fem olika meddelande med varandra. Här nedan anges de på engelska:
   • Hello
   • Database description
   • Link-state request
   • Link-state update
   • Link-state acknowledgment
 • Datastruktur
  • Utifrån meddelanden skapas och hanteras tre databaser. Databaserna lagras och hanteras i RAM-minnet:
   • Adjacency – skapar en tabell där OSPF grannar inkluderas (Neighbor table, show ip ospf neighbor)
   • Link-state – skapar en tabell där specificeras OSPF topologi (Topology table, show ip ospf database)
   • Forwarding – skapar en tabell där inkluderas vägar till olika destinationer (Routing table, show ip route)
 • Algoritm
  • OSPF routrar bygger upp topologitabellen grundade i beräkningar som görs av algoritmen Dijkstra shortest-path first (SPF). SPF algoritmen grundar sitt arbete i kumulativa kostnaden för att nå en destination.
  • SPF algoritmen bygger upp ett SPF-träd genom att placera varje router vid trädets rot och beräkna den kortaste vägen till varje nod. SPF-trädet används sedan för att beräkna de bästa vägar till destinationer. De bästa vägar placeras i Forwarding databas som används för att skapa routing-tabellen.

Fördelar med OSPF

 • Det stöder både IPv4 och IPv6 routed protokoll.
 • Den stöder lastbalansering med lika kostnadsvägar för samma destination.
 • Det ger en loopfri nätverkstopologi med hjälp av SPF-algoritmen.
 • Det är ett klasslöst (classless) protokoll.
 • Det stöder VLSM och route-aggregering (route summary).
 • Det stöder obegränsad antal hopp.
 • Det passar bra för stora nätverk.
 • Det stöder triggade uppdateringar för snabba konvergensen.

Nackdelar med OSPF

 • Det kräver extra CPU-process för att köra den resurskrävande SPF-algoritmen.
 • Det kräver mer RAM minne för att lagra information om nätverkstopologi.
 • Det är mer komplext att installera och svårt att felsöka.