Link State Routing

Generellt finns det två typer av routingprotokoll IGP och EGP.

Bild 1: Dynamiska routing-protokoll
  • IGP (Interior Gateway Protocol) är ett routing-protokoll som körs inom en AS nätverk, såsom RIP, IGRP, EIGRP, OSPF och IS-IS.
  • EGP (Exterior Gateway Protocol) är ett routing-protokoll som används mellan olika AS-system. Numera är endast BGP (Border Gateway Protocol) protokoll som är i bruk.
Bild 2: IGP och EGP routing-protokoll

Autonoma System

Förkortat som AS och identifierat med ett nummer är en samling av nätverk som administreras som en enhet. Den enda administrativa kontrollenheten kan vara ett företag eller en organisation. Precis som i nätverksuppdelning AS används också för att dela upp ett nätverk i mindre nätverk. För att kunna skilja mellan olika autonoma system används ett unikt AS-nummer som börjar från 1 och går upp till 65535.

AS skapar en gräns för räckvidden av ett routing-protokoll och hur långt routing-information får spridas ut. Utöver detta kan routing-informationen filtreras innan den sprids till andra AS-system.

Precis som IP-adresser är AS-nummer uppdelade i två typer; Privat och Publik.

  • Publika AS-nummer – Används mellan AS-nätverk på internet. Dessa AS-nätverk ansluts samman med routing-protokollet BGP. IANA (Numbers Authority) kontrollerar de Publika AS-numren.
  • Private AS-nummer – Private AS-nummer används för att dela upp det interna nätverket till mindre nätverken. Vi kan använda vilken som helst privat AS-nummer i de interna nätverk såvida dessa inte ansluts till det publika nätverket.
Bild 3: Autonom system