Hur fungerar EIGRP

I denna laboration analyserar vi hur EIGRP fungerar.

Del 1:

 • Ingen konfiguration gällande auto-summary
 • Kommandot network <destinations nätverk> <wildcard mask> körs utan wildcard mask.
 • Vi kommer att analysera funktionen route summarization
 • En statisk default route ska konfigureras på router R2
 • Från ISP till R2 en supernet route konfigureras
 • Är EIGRP kapabel att identifiera de olika nätmask? Om ja hur?
 • Inkluderas statiska route till EIGRP?

Frågorna ovan är aktuella eftersom det uppstår skillnader i IOS och router modeller. IOS 12 och äldre routrar exempelvis 1841 har annorlunda beteende än routrar 1941 som kör IOS 15.

Det är känd att EIGRP är en distansvektor routing protokoll som stödjer classful och classless routing. Normalt är inaktiverat classful funktionen som aggregerar vägar (route summary) därmed behöver man inte exekvera kommandot NO AUTO-SUMMARY. Detta gäller för routrar 1941 och uppåt eller för routrar som kör IOS version 15.

Med fyra 1941 routrar bygger vi upp följande topologi:

Konfigurationer

 • Router>enable
 • Router#configure terminal
 • Router(config)#hostname R1
 • R1(config)#no ip domain-lookup
 • R1(config)#enable secret ensecPa55#
 • R1(config)#service password-encryption
 • R1(config)#banner motd "This is a secure system. Autorized Access Only!"
 • R1(config)#line console 0
 • R1(config-line)#password conPa55#
 • R1(config-line)#login
 • R1(config-line)#logging synchronous
 • R1(config-line)#exit
 • R1(config)#line vty 0 4
 • R1(config-line)#password vtyPa55#
 • R1(config-line)#login
 • R1(config-line)#logging synchronous
 • R1(config-line)#exit
 • R1(config)#int s0/0/0
 • R1(config-if)#description To R2
 • R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.252
 • R1(config-if)#no shut
 • R1(config-if)#exit
 • R1(config)#int s0/0/1
 • R1(config-if)#description To R3
 • R1(config-if)#ip address 192.168.10.5 255.255.255.252
 • R1(config-if)#no shut
 • R1(config-if)#exit
 • R1(config)#int lo1
 • R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 • R1(config-if)#no shut
 • R1(config-if)#end
 • R1#copy running-config startup-config
 • R1#show ip int br
 • R1#show version
 • Router>enable
 • Router#configure table
 • Router(config)#hostname R2
 • R2(config)#no ip domain-lookup
 • R2(config)#enable secret ensecPa55#
 • R2(config)#service password-encryption
 • R2(config)#banner motd "This is a secure system. Autorized Access Only!"
 • R2(config)#line console 0
 • R2(config-line)#password conPa55#
 • R2(config-line)#login
 • R2(config-line)#logging synchronous
 • R2(config-line)#exit
 • R2(config)#line vty 0 4
 • R2(config-line)#password vtyPa55#
 • R2(config-line)#login
 • R2(config-line)#logging synchronous
 • R2(config-line)#exit
 • R2(config)#int s0/0/0
 • R2(config-if)#description To R1
 • R2(config-if)#clock rate 2000000
 • R2(config-if)#ip address 172.16.3.2 255.255.255.252
 • R2(config-if)#no shut
 • R2(config-if)#exit
 • R2(config)#int lo1
 • R2(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
 • R2(config-if)#no shut
 • R2(config-if)#exit
 • R2(config)#int s0/0/1
 • R2(config-if)#description To R3
 • R2(config-if)#clock rate 2000000
 • R2(config-if)#ip address 192.168.10.9 255.255.255.252
 • R2(config-if)#no shut
 • R2(config-if)#exit
 • R2(config)#int s0/1/0
 • R2(config-if)#description To ISP
 • R2(config-if)#ip address 1209.165.200.224 255.255.255.224
 • R2(config-if)#no shut
 • R2(config-if)#end
 • R2#copy running-config startup-config
 • R2#show ip int br
 • R2#show version
 • Router>enable
 • Router#configure table
 • Router(config)#hostname R3
 • R3(config)#no ip domain-lookup
 • R3(config)#enable secret ensecPa55#
 • R3(config)#service password-encryption
 • R3(config)#banner motd "This is a secure system. Autorized Access Only!"
 • R3(config)#line console 0
 • R3(config-line)#password conPa55#
 • R3(config-line)#login
 • R3(config-line)#logging synchronous
 • R3(config-line)#exit
 • R3(config)#line vty 0 4
 • R3(config-line)#password vtyPa55#
 • R3(config-line)#login
 • R3(config-line)#logging synchronous
 • R3(config-line)#exit
 • R3(config)#int s0/0/1
 • R3(config-if)#description To R2
 • R3(config-if)#ip address 192.168.10.10 255.255.255.252
 • R3(config-if)#no shut
 • R3(config-if)#exit
 • R3(config)#int lo1
 • R3(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 • R3(config-if)#no shut
 • R3(config-if)#exit
 • R3(config)#int s0/0/0
 • R3(config-if)#description To R1
 • R3(config-if)#clock rate 2000000
 • R3(config-if)#ip address 192.168.10.6 255.255.255.252
 • R3(config-if)#no shut
 • R3(config-if)#end
 • R3#copy running-config startup-config
 • R3#show ip int br
 • R3#show version
 • Router>enable
 • Router#conf t
 • Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
 • Router(config)#hostname ISP
 • ISP(config-if)#int s0/0/0
 • ISP(config-if)#clock rate 128000
 • ISP(config-if)#ip address 209.165.200.254 255.255.255.224
 • ISP(config-if)#no shut
 • ISP(config-if)#exit
 • ISP(config)#int g0/1
 • ISP(config-if)#ip address 8.8.8.1 255.255.255.240
 • ISP(config-if)#no shut
 • ISP(config-if)#end
 • ISP#copy running-config startup-config
 • ISP#show ip int br
 • ISP#show version
 • R1(config)#router eigrp 10
 • R1(configrouter)#network 172.16.1.0 0.0.0.255
 • R1(configrouter)#network 172.16.3.0 0.0.0.3
 • R1(configrouter)#network 192.168.10.4 0.0.0.3
 • R1(configrouter)#end
 • R1#
 • R2(config)#router eigrp 10
 • R2(configrouter)#network 172.16.2.0 0.0.0.255
 • R2(configrouter)#network 172.16.3.0 0.0.0.3
 • R2(configrouter)#network 192.168.10.8 0.0.0.3
 • R2(configrouter)#end
 • R2#
 • R3(config)#router eigrp 10
 • R3(configrouter)#network 192.168.1.0 0.0.0.255
 • R3(configrouter)#network 192.168.10.4 0.0.0.3
 • R3(configrouter)#network 192.168.10.8 0.0.0.3
 • R3(configrouter)#end
 • R3

Metric-beräkning från router R1 till destination (172.16.2.0 /24)

 • R1#show interface s0/0/0
 • Läs av BW och DLY
 • BW 1544 kbps
 • DLY 20000 (10)mikrosek.
 • R2#show interface Loopback 1
 • BW 8000000
 • DLY 5000
 • BW beräkning:
 • BW = 10 000 000/1544 = 6476,683938
 • BW = 6476 * 256 = 1657856
 • DLY = (20000/10) + (5000/10)=
 • DLY = 2000 + 500 = 2500 * 256 = 640000
 • METRIC = 1657856 + 640000
 • METRIC = 2297856
 • R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.254
  R2(config)#router eigrp 10
  R2(config-router)#redistribute static
  R2(config-router)#end
  R2#

Först behöver vi aggregera destinationsnätverk:

Destination Prefix Tredje oktett Fjärde oktett
172.16.1.0 24 0000 0001  
172.16.2.0 24 0000 0010  
172.16.3.0 30 0000 0011  
172.16.0.0 22    
       
192.168.10.4 30   0000 0100
192.168.10.8 30   0000 1000
192.168.0.0 28    
       

Nu konfigurerar vi routing:

 • ISP(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 209.165.200.225
 • ISP(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.240 209.165.200.225
 • ISP(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 209.165.200.225