DUAL koncept

DUAL (Diffusing Update Algorithm) är den algoritm som används av EIGRP för att bestämma de bästa loop-fria route, och loop-fria backup-route. I det här avsnittet diskuteras hur DUAL bestämmer dessa två typer av route.

Begrepp

 • Successor (Efterträdare)
 • Feasible Distance – FD (möjlig avstånd)
 • Feasible Successor – FS (möjlig efterträdare)
 • Reported Distance – RD (rapporterad distans, ibland Advertised Distance)
 • Feasible Condition – FC (möjig status)

För att förstå hur DUAL fungerar när den räknar ut lopp-fria route till olika destinationer undersöker vi ovan nämnda begrepp.

Advertised Distance och Feasible Distance

Nätverket nedan visar tre routrar: R1, R2 och R3. Vi kommer att bestämma bästa route till destinationsnätverket som finns ansluten till routern R3.

Bild 1: Advertised and Feasible distances

EIGRP använder flera parametrar i sin sammansatta metric: bandwidth, delay, reliability, och load. Dessa fyra parametrars värde blandas i en beräkningsprocess som resulterar i ett visst värde, ett värde som tilldelas till varje länk. Minsta värde indikerar bästa vägen. Låt oss ge ett nominellt visst värde till länkarna i nätverket ovan.

Bild 2: Metric för länkarna R1-R2 och R2-R3

Routern R3 rapporterar dess metric till router R2. Routern R2 uppdaterar sin topologi-tabell med följande värde:

 • Advertised Distance = 5
 • Feasible Distance = 10 + 5 = 15. Feasible Distance kan tolkas som möjlig avstånd från R2 till destinationsnätverk anslutet till R3.
Bild 3: Den totala distansen – Feasible Distance

Routern R2 rapporterar nu sitt metric till router R1 som är 15 (egentligen Feasible Distance). Routern R1 uppdaterar sin topologi-tabellen med följande värde:

 • Advertised Distance = 15
 • Feasible Distance = 5 + 15 = 20. Möjlig avstånd från R1 till destinationsnätverk anslutet till R3.

Nu kan vi definiera begreppen så här:

 • Advertised Distance eller rapporterad distans är närmaste avståndet till destinationsnätverket.
 • Feasible Distance är den totala avståndet till destinationsnätverket.

Feasible Successor

I nätverket nedan finns routrar som kör EIGRP routing-protokoll. Från routern R1 undrar man vägen till destinationsnätverket och minst en alternativ väg/route till samma destination. Att ha en alternativ route uppfattas som en backup eller på engelska ”Feasible Succesor”.

Bild 4: Feasible Successor, möjligen efterträdare

Vi fyller i informationen som kan läsas av direkt från bilden ovan i en tabell. Vi ser tabellen som innehåller route till destinationsnätverket från routern R1.

Update Advertised Distance Router Feasible Distance Successor Feasible Successor
R3 till R2 5 R2 5 + 10 = 15
R3 till R4 5 R4 5 + 5 = 10
R3 till R5 5 R5 5 + 9 = 14
R2 till R1 15 R1 15 + 5 = 20
R4 till R1 10 R1 10 + 5 = 15 R4
R5 till R1 14 R1 14 + 100 = 114

Den minsta värde på Feasible distance en router har kvalificerar routern som ”Successor”. Router R4 är successor eftersom  den har den minsta Feasible distance = 15 av alla andra (20 och 114) som är i direkt kontakt med router R1.

Men ifall R4 slutar fungera vem är den möjligen efterträdaren eller Feasible Successor, R2 eller R5?

Feasibility Condition

Den router som ska väljas som möjligen efterträdaren, antingen R2 eller R5, måste ha en rapporterad distans mindre än successors Feasible distans. Detta kallas Feasibility Condition:

Advertised distance of feasible successor < Feasible distance of successor

Det låter helt konstigt, lugn det är engelskan som ställer till. På svenska betyder helt enkelt att välja den router som är närmare till destinationsnätverket.

Advertised Distance Feasible Distance Successor Feasible Successor
R2 15 20
R4 10 15 x
R5 14 114 x
 • R2 AD=15 är lika som R4:s Feasible Distans 15
 • R5 AD=14 är mindre än R4:s Feasible Distans 15, därmed den möjlig efterträdaren är routern R5!

Successor i routing-tabellen

En successor är en närliggande router som har den billigaste route till destinationsnätverket. Successors IP-adress visas i routing-tabellen direkt efter ordet via.