RIP och IPv6

Laborations syftet är att konfigurera IPv6 GUA adresser med metoden EUI-64 så att LLU adresser kan också skapas med samma metod, men automatiskt. Därefter aktiveras RIP

Konfigurationer

 • R1(config)#ip cef
 • R1(config)# ipv6 unicast-routing
 • R1(config)# ipv6 cef
 • R1(config)# interface lo10
 • R1(config-if)#ipv6 address 1010::/64 eui-64
 • R1(config-if)# interface lo20
 • R1(config-if)# ipv6 address 1020::/64 eui-64
 • R1(config-if)# interface s0/0/0
 • R1(config-if)# ipv6 address 2001::1/64 eui-64
 • R1(config-if)# clock rate 2000000
 • R1(config-if)# no shut
 • R1(config-if)# end
 • R1#
 • R2(config)#ip cef
 • R2(config)# ipv6 unicast-routing
 • R2(config)# ipv6 cef
 • R2(config)# interface s0/0/0
 • R2(config-if)# ipv6 address 2001::2/64 eui-64
 • R2(config-if)# no shut
 • R2(config-if)# interface s0/0/1
 • R2(config-if)# ipv6 address 2002::1/64 eui-64
 • R2(config-if)# no shut
 • R2(config-if)# end
 • R3(config)#ip cef
 • R3(config)# ipv6 unicast-routing
 • R3(config)# ipv6 cef
 • R3(config)# interface lo30
 • R3(config-if)#ipv6 address 2030::/64 eui-64
 • R3(config-if)# interface lo40
 • R3(config-if)# ipv6 address 2040::/64 eui-64
 • R3(config-if)# interface s0/0/1
 • R3(config-if)# ipv6 address 2002::2/64 eui-64
 • R3(config-if)# clock rate 2000000
 • R3(config-if)# no shut
 • R3(config-if)# end
 • R1(config)# ipv6 router rip diginto-rip
 • R1(config)# int lo10
 • R1(config-if)# ipv6 rip diginto-rip enable
 • R1(config-if)# int lo20
 • R1(config-if)# ipv6 rip diginto-rip enable
 • R1(config-if)# int s0/0/0
 • R1(config-if)# ipv6 rip diginto-rip enable
 • R1(config-if)# end
 • R2(config)# ipv6 router rip diginto-rip
 • R2(config-if)# int s0/0/0
 • R2(config-if)# ipv6 rip diginto-rip enable
 • R2(config-if)# int s0/0/1
 • R2(config-if)# ipv6 rip diginto-rip enable
 • R2(config-if)# end
 • R3(config)# ipv6 router rip diginto-rip
 • R3(config)# int lo30
 • R3(config-if)# ipv6 rip diginto-rip enable
 • R3(config-if)# int lo40
 • R3(config-if)# ipv6 rip diginto-rip enable
 • R3(config-if)# int s0/0/1
 • R3(config-if)# ipv6 rip diginto-rip enable
 • R3(config-if)# end

Verifieringar

 • show ipv6 route rip (fungerar inte på Packet Tracer)
 • show ipv6 route
 • show ipv6 route 2001::/124 (visar endast information om vägen 2001::/124)