EIGRP paket-format

Inkapslingsprocessen där EIGRP involveras kan förklaras så här: EIGRP-paket inkapslas i IP-packet, som i sin tur inkapslas i en datalänk ram (frame). Förenklat kan man illustrera inkapslingen med bilden nedan:

Bild 1: EIGRP inkapsling
 • Data-fältet (payload) i ett EIGRP-paket inkapslas som Type/Length /Value eller förkortat TLV.
 • EIGRP parametrar, IP interna  och externa route inkapslas data-fältet (payload eller EIGRP Message).
 • I EIGRP paket-header inkapslas information om opcode och AS Number.
 • I IP-paket-header sätts värde 88 för att indikera det inkapslade protokollet är EIGRP. Destinationsadressen är inställd på multicast-adressen 224.0.0.10.
 • I datalänk ram anges destinationens MAC-adress som en multicast-adress: 01-00-5E-00-00-0A.

EIGRP header

Bilden nedan illustrerar EIGRP header. Observera att version och opcode fälten är var och en 4 bitar (inte 8 bitar) därmed checksum 24 bitar, totalt är de 32 bitar.

Bild 2: EIGRP header
 • Version – 4 bitar fält som indikerar protokoll-version
 • Opcode – 4 bitar fält som specificerar EIGRP meddelandetyp
  • 00012 = 110 = Update
  • 00112 = 310 = Query
  • 01002 = 410 = Replay
  • 01012 = 510 = Hello
  • Finns några till som inte är fokus på CCNA
 • Checksum – 24 bitar fält som innehåller ett värde som resultat av beräkningar för ett EIGRP-paket utan att inkludera IP header.
 • Flags – 32 bitar fält som används för att indikera antingen en INIT läge för en ny EIGRP-granne eller för Conditional Receive (CR).
 • Sequence – 32 bitar fält som är ett sekvensnummer för felfria RTP-leveranser.
 • Acknowledgment – 32 bitar fält som innehåller ett sekvensnummer för den sista uppdatering av en viss EIGRP-router. Ett Hello-paket med ACK satt till ett värde som inte är lika med noll betraktas vara ett ACK-paket och inte ett Hello-paket.
 • Autonomous System Numbers – 32 bitar fält som innehåller identifikation av en EIGRP domän
 • Type/Length/Value (TLV) – 32 bitar fält som används för att indikera route-poster och EIGRP DUAL information. EIGRP stödjer flera olika typer av TLV som till exempel:
  • 0x0001 EIGRP Parameters (General TLV Types)
  • 0x0003 Sequence (General TLV types)
  • 0x0004 Software Version
  • 0x0005 Next Multicast Sequence
  • 0x0102 IP Internal Routes
  • 0x0103 IP External Routes

IP Interna parametrar (route)

Interna IP parametrar meddelas direkt till anslutna routrar. Meddelanden innehåller information om vilka EIGRP route är tillgängliga inom ett AS (routing-process eller instans). EIGRP parameterns meddelande innehåller de k-värden (1 till 5) som EIGRP använder för sin sammansatta metric. Som default aktiveras endast bandwidth (k1)och delay (k3). Båda är lika viktade, därför är K1-fältet för bandbredd och K3-fältet för fördröjning båda inställda på 1. De andra K-värdena är inställda på noll.

Bild 3: IP Interna parametrar

Viktiga fält: Delay, Bandwidth, Prefix Length och Destination.

 • Delay (Fördröljning) beräknas som summan av förseningar från källa till destination i enheter av 10 mikrosekunder. Om Delay är lika med 0xFFFFFFFF, eller 256 indikerar att vägen är oåtkomlig.
 • Bandwidth (bandbredd) är den lägsta överföringskapacitet konfigurerad på något interface längs vägen fram till destinationsnätverk.
 • Nätmasken anges som Prefix Length (prefixlängd) eller antal nätverksbitar i nätmasken. Till exempel är prefixlängden /24 för nätmasken 255.255.255.0.
 • Fältet Destination lagrar adressen till destinationsnätet. Även om endast 24 bitar visas i bild 3, varierar detta fält i storlek baserat på värdet av nätverksdelen i de 32-bitar som består av en IP adress. Till exempel i adressen 10.1.0.0/16 är nätverksdelen 16 bitar eller 10.1. Destination fältet kommer då att innehålla 16 bitar och eftersom minsta längden på detta fält är 24 bitar, kommer resten av fältet vadderad med nollor. Om en nätverksadress är längre än 24 bitar (t.ex. 192.168.1.32/27), så utvidgas fältet Destination för ytterligare 32 bitar (24 + 32 = 56 bitar) och de oanvända bitarna vadderas med nollor.

Obs! EIGRP-meddelanden har många fält, men endast några är relevanta för CCNA.

IP externa parametrar

Bild 4: IP externa parametrar

I bilden ovan inramas i ljusblå de externa IP parametrar som används när externa route importeras till EIGRP-routing-processen. I kommande avsnitt ska vi importera eller distribuera om statisk route till EIGRP. Observera att den nedre delen av IP externt TLV innehåller alla de fält som används av IP Internal TLV (röd inrutad)

Obs! MTU ingår i routing uppdateringar men det används inte för att bestämma metric-värdet.

RTP

Reliable Transport Protocol (RTP) är det transportprotokoll som används av EIGRP för leverans och mottagning av EIGRP-paket. EIGRP designades som ett nätverksskikt oberoende routing-protokoll. Detta gör att EIGRP inte kan använda nätverksskiktets tjänster med transport protokoll UDP eller TCP .

Även om ”Reliable” ingår i sitt namn innehåller RTP både tillförlitliga och otillförlitliga leveranser av EIGRP-paket, något som liknar TCP respektive UDP. Tillförlitligt RTP kräver kvittenser som bekräftar mottagande av EIGRP-paket. Ett otillförlitligt RTP-paket kräver ingen bekräftelse. RTP kan skicka paket antingen som en unicast eller en multicast. Multicast EIGRP-paket använder den reserverade multicast-adressen på 224.0.0.10.