DUAL koncept

DUAL (Diffusing Update Algorithm) är den algoritm som används av EIGRP för att bestämma de bästa loop-fria route, och loop-fria backup-route. I det här avsnittet diskuteras hur DUAL bestämmer dessa två typer av route. Flera nya begrepp att gå genom:

Begrepp

 • Successor (Efterträdare)
 • Feasible DistanceFD (möjlig avstånd)
 • Feasible SuccessorFS (möjlig efterträdare)
 • Reported DistanceRD (rapporterad distans, ibland Advertised Distance)
 • Feasible ConditionFC (möjig status)

För att förstå hur DUAL fungerar när den räknar ut lopp-fria route till olika destinationer undersöker jag ovan nämnda begrepp.

Advertised Distance och Feasible Distance

Nätverket nedan visar tre routrar: R1, R2 och R3. Så här bestämmer DUAL den bästa route till destinationsnätverket som finns ansluten till routern R3.

Bild 1: Advertised and Feasible distances

EIGRP använder flera parametrar i sin sammansatta metric: bandwidth, delay, reliability, och load. Dessa fyra parametrars värde blandas i en beräkningsprocess som resulterar i ett visst värde, ett värde som tilldelas till varje länk. Minsta värde indikerar bästa vägen. Låt mig ge ett nominellt visst värde (påhittade) till länkarna i nätverket ovan.

Bild 2: R1-R2 har metric 5 och R2-R3 10 samt R3 har en metric 5

Routern R3 rapporterar dess metric till router R2. Routern R2 uppdaterar sin topologi-tabell med följande värde:

 • Advertised Distance = 5
 • Feasible Distance = 10 + 5 = 15. Feasible Distance kan tolkas som möjlig avstånd från R2 till destinationsnätverk anslutet till R3.
Bild 3: R2 skickar sitt metric för destinationsnätverk

Routern R2 rapporterar nu sitt metric till router R1 som är 15. Routern R1 uppdaterar sin topologi-tabellen med följande värde:

 • Advertised Distance = 15
 • Feasible Distance = 5 + 15 = 20. Möjlig avstånd från R1 till destinationsnätverk anslutet till R3.

Nu kan begreppen definieras så här:

 • Advertised Distance eller rapporterad distans är närmaste avståndet till destinationsnätverket.
 • Feasible Distance är den totala avståndet till destinationsnätverket.

Feasible Successor

I nätverket nedan finns routrar som kör EIGRP routing-protokoll. Från routern R1 undrar man vägen till destinationsnätverket och om det finns minst en alternativ väg/route till samma destination. Att ha en alternativ route uppfattas som en backup eller på engelska ”Feasible Succesor”.

Bild 4: Feasible Successor, möjligen efterträdare

Jag fyller i tabellen nedan informationen som kan läsas av direkt från bilden ovan. Tabellen visar vägar R1 har till destinationsnätverket.

Update Advertised Distance Router Feasible Distance Successor Feasible Successor
R3 till R2 5 R2 5 + 10 = 15
R3 till R4 5 R4 5 + 5 = 10
R3 till R5 5 R5 5 + 9 = 14
R2 till R1 15 R1 15 + 5 = 20
R4 till R1 10 R1 10 + 5 = 15 R4
R5 till R1 14 R1 14 + 100 = 114

 
En EIGRP-router kvalificerar som Successor om den har den minsta värde på Feasible distance. Router R4 är successor eftersom den har den minsta Feasible distance = 15. Alla andra routrar i kontakt med R1 har högre FD (20 och 114).

Så router R4 är successor vilket betyder att den har den bästa vägen till destinationsnätverket, men ifall R4 slutar fungera vem är den möjligen efterträdaren eller Feasible Successor, R2 eller R5?

Feasibility Condition

Den router som ska väljas som möjligen efterträdaren, antingen R2 eller R5, måste ha en rapporterad distans mindre än successors Feasible distans. Detta kallas Feasibility Condition FC:

Feasible successor AD < Successor FD

Det låter helt konstigt, lugn det är engelskan som ställer till. På svenska betyder helt enkelt att välja den router som är närmare till destinationsnätverket.

Advertised Distance Feasible Distance Successor Feasible Successor
R2 15 20
R4 10 15 x
R5 14 114 x
 • R2 AD=15 är lika stor som R4:s Feasible Distans 15, därmed tillfredsställs inte FC
 • R5 AD=14 är mindre än R4:s Feasible Distans 15, därmed den möjlig efterträdaren är routern R5!

Successor i routing-tabellen

En successor är en närliggande router som har den billigaste route till destinationsnätverket. Successors IP-adress visas i routing-tabellen direkt efter ordet via.