EIGRP

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) är en distansvektor, classless routing-protokoll som släpptes 1992 med IOS version 9.21. Till en början var designat enbart för Cisco nätverkshanterare, men år 2013 blev Cisco EIGRP en multileverantör routing-protokoll.

Som namnet antyder är EIGRP en förbättring av Cisco IGRP (Interior Gateway Routing Protocol). IGRP användes sedan 1985 som svar till begränsningar av RIPv1 och fasades ut från och med IOS 12.2 (13) T och 12.2 (R1s4) S. Båda protokoll utvecklas av Cisco.

Bild 1: Routing-protokoll

EIGRP innehåller flera funktioner som inte vanligtvis finns i andra distansvektor protokoll som RIP (RIPv1 och RIPv2) och IGRP. Dessa funktioner inkluderar:

  • Diffusing Update Algorithm (DUAL) – regler hur det går till vid routing
  • Bounded Updates – Uppdateringar begränsade till visa routrar
  • Reliable Transport Protocol (RTP) – ett eget transportprotokoll
  • Establishing Adjacencies – EIGRP routrar i samma nätverksområde

DUAL – Diffusion Update Algorithm

Distansvektor routing-protokoll använder varianter av Bellman-Ford eller Ford-Fulkerson algoritmen. Dessa protokoll, till exempel RIP, behöver regelbundet uppdatera routing-information lagrade i routing-tabellen, detta eftersom routing-information har en begränsad livslängd. EIGRP som också är ett distansvektor routing-protokoll använder istället Diffusing Update Algorithm (DUAL).

Till skillnad från RIP versioner använder inte EIGRP periodiska uppdateringar, istället använder EIGRP ett enkelt Hello protokoll för att övervaka anslutningsstatus med sina närliggande grannar. Endast ändringar i routing-informationen, till exempel en ny länk eller en länk som blir otillgänglig, orsakar en uppdatering av routing-information.

Routing loopar, även tillfälliga, kan vara extremt skadliga för nätverksprestanda. Distansvektor routing-protokoll som RIP förhindrar routing-loopar med diverse timmer och blockeringar exempelvis split horisont. EIGRP använder båda dessa tekniker men på annorlunda sätt. Routing-loopar förhindras med DUAL-algoritmen.

En annan aspekt av DUAL-algoritmen är att den synkroniserar arbete mellan involverade routrar, det vill säga routrar som är associerade till en viss route. Routrar som inte påverkas av topologiska förändringar är inte involverade i processen om att välja en annan route behöver de inte uppdateringar. Att bestämma bästa vägen med en sådan metod ger snabbare konvergenstider.

DUAL Finite State Machine

Beslutsprocessen för alla route till destinationsnätverk görs av DUAL Finite State Machine. Generellt sett är en ”finite state machine” en samling av olika funktionsläge och dess övergångar, en funktionsmodell. DUAL FSM övervakar alla route, använder sin metric-värde för att välja loop-fria route och väljer bästa route grundad i den minsta kostnad. DUAL upprätthåller en lista över loop-fria backup route ifall den primära route i routing-tabellen inte längre är tillgänglig.

EIGRP Adjacencies

Traditionella distansvektor routing-protokoll grundar sitt arbete på information som inkluderas i regelbundna uppdateringar från närliggande routrar. Med hjälp av information i uppdateringar väljs den bästa vägen till specifika destinationsnätverk. Om den bästa vägen blir otillgänglig väntar routern på en routing-uppdatering med förväntan på goda nyheter. Men om ingen bättre uppdatering tas emot raderar routern den otillgängliga vägen efter en viss väntetid.

Bild 2: Hello protokoll
Bild 3: EIGRP tabeller

EIGRP fungerar annorlunda:

  • Först bildar routrar en lista på närliggande routrar med hjälp av protokollet Hello. Listan lagras i en tabell känd som Neighbor-tabell.
  • Därefter bygger routrar en topologi-tabell som stämmer med listan i Neighbor-tabellen.
  • Slutligen bygger routrar en routing-tabell som innehåller de bästa vägar till destinationer

Topologi-tabellen inkluderar både, den bästa vägen och eventuella backup vägar till destinationsnätverk. Dessa vägar  identifieras av DUAL som fria från routing-loopar. Om den bästa vägen till ett destinationsnätverk blir otillgänglig söker DUAL i sin topologi-tabell för en giltig backup route. Om det finns en sådan route inkluderas den omedelbart in i routing-tabellen. Om en backup route inte existerar utför DUAL en sökning efter andra backup route.

EIGRP Bounded Updates

EIGRP använder termen partiell eller begränsad (bounded) när den hänvisar till dess uppdateringspaket. EIGRP-routrar skickar sina uppdateringar endast vid behov exempelvis när metric för en route ändras. Termen partiell innebär att uppdateringen bär endast ändringen i routing-information som genererade den partiella uppdateringen och inte hela innehåll i routing-tabellen.

Termen ”bounded” avser sändning av partiella uppdateringar adresseras endast till de routrar som påverkas av förändringen.

Konvergens

På grund av de opålitliga karaktären av periodiska uppdateringar är traditionella distansvektor routing-protokoll känsliga för routing-loopar. RIP och IGRP använder flera mekanismer för att undvika routing-loopar, inklusive timer på timer (väntetider eller holddown på engelska), vilket medför långa konvergenstider.

EIGRP använder inte holddown timers. Istället uppnås loop-fria vägar genom ett system av route-beräkningar (diffusing route calculations) som utförs på ett koordinerat sätt bland de samarbetande EIGRP-routrarna.

Administrativa distanser

Route Source  A D 
Connected   0
Static    1
EIGRP summary route    5
Internal EIGRP  90
IGRP 100
OSPF 110
RIP 120
External EIGRP 170

Administrativa distanser är ett mått på tillförlitlighet.

EIGRP har ett standard administrativt avstånd på 90 för interna route och 170 för route som importeras från en extern källa, såsom default route. I jämförelse med andra interna gateway-protokoll (IGP) är EIGRP den mest föredragna av Cisco IOS eftersom den har det lägsta administrativa avståndet.

I tabellen till höger kan du observera att EIGRP har ett tredje AD-värde, 5, för aggregerade route.

Autentisering

Liksom andra routing-protokoll kan EIGRP konfigureras för autentisering.

RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS och BGP kan alla konfigureras för att kryptera och verifiera deras routing-information via autentisering. Med autentisering menas processen i vilken verifieras avsändarens autenticitet.

Obs! Autentisering krypterar inte routerns routing-tabell.