classful och classless

Classful routing innebär att nätmasken kan räknas ut genom att kontrollera den första byten och definiera varje nätverksadress som klass A, B eller C. Detta är anledningen varför nätmasken inte inkluderas i uppdateringar mellan routrar.

Routing protokoll, såsom RIPv1 inkluderar inte nätmasken i uppdateringar. Mottagande routern ska avgöra nätmasken genom att undersöka värdet på den första byten i nätverksadressen. Exempelvis en klass A IP adress har för nätmask 255.0.0.0, klass B 255.255.0.0 och klass C 255.255.255.0

Uppdatering från R1 till R2

Bild 1: Nätmasken inkluderas inte i uppdatering från R1 till R2

I exemplet ovan vet router R1 att delnät 172.16.1.0 tillhör samma större classful nätverk som utgående gränssnittet, 172.16.2.0. Därför skickar den en RIP uppdatering som innehåller delnät 172.16.1.0 till router R2 . När router R2 får uppdateringen räknar med att nätmasken är det samma som den på mottagande gränssnitts nätmask /24 och lägger IP-adressen 172.16.1.0 till routing tabellen.

Uppdatering från R2 till R3

Bild 2: Nätmasken inkluderas inte heller i uppdatering från R2 till R3

När uppdateringar skickas till router R3 summerar/aggregerar router R2 alla delnät 172.16.1.0/24. 172.16.2.0/24, och 172.16.3.0/24 till ett classful nätverk 172.16.0.0. Eftersom routern R3 inte har några delnät som tillhör till det summerat nätverket 172.16.0.0, kommer router R3 att tillämpa den classful nätmasken för en klass B-nätverk, det vill säga /16.

Classless routing

Under året 1992 insåg medlemmar i IETF (Internet Engineering Task Force) att den exponentiella tillväxten av Internet skulle kräva akuta lösningar. En grundläggande orsak till detta var bristen på flexibilitet i classful IP-adressering. Ingen klass kunde anpassas för medelstora organisationer som behövde inte flera tusentals IP-adresser.
År 1993 införde IETF Classless Inter-Domain Routing, eller CIDR (RFC 1517).

CIDR möjliggjorde:

  • Effektivare användning av IPv4-adresser
  • Prefix aggregering, vilket minskade storleken på routing tabeller

Till CIDR-kompatibla routrar är classful adresser meningslösa. Dessa routrar identifierar nätverksadresser med hjälp av deras nätmask därmed behovet att inkludera nätmask i uppdateringar. Det medför att nätverksadressen bestäms inte längre av klasserna. Internetleverantörer kan nu mer effektivt allokera IP adresser i funktion av deras prefixlängden. Det resulterar att anpassade block av IP-adresser kan tilldelas till organisationer/nätverk baserat på deras önskemål, allt från några till hundratals eller tusentals datorer.

Classless routing protokoll såsom RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS och BGP inkluderar nätmasken med nätverksadressen i sina routing uppdateringar. Classless routing protokoll är nödvändiga när masken inte kan antas eller bestämmas av värdet hos den första oktetten.

Till exempel kan näten 172.16.0.0/16, 172.17.0.0/16, 172.18.0.0/16 och 172.19.0.0/16 aggregeras som 172.16.0.0/14.

Bild 3: R2 skickar en aggregerad nätverksadress tillsammans med nätmasken till R3

Med ett classless routing protokoll kommer routern R2 annonsera 172.16.0.0 nätverket tillsammans med /14 masken till router R3. Hur flera route grupperas och representeras med en nätverksadress kallas ”route summarization” på engelska.

Routern R3 kommer att dirigera nätverkstrafik mot R2 genom att använda den aggregerade vägen som nu heter SUPERNET route: 172.16.0.0/14.