3. Dynamisk routing

Dynamiska routing-protokoll hjälper routrar att automatisera vägvals beslutsprocessen och dirigering av nätverkstrafik. Routing-protokoll implementeras i en router i syfte att automatiskt och dynamiskt hantera routing-information.

Varje väg till en destination har en viss kostnad och paketen kan ta sig till destinationen genom flera vägar. För att avgöra vilken väg som är bäst beräknas alla möjliga vägars totala kostnad (även benämnd metric). Olika protokoll använder olika metoder för att definiera en vägs kostnad. Till exempel vissa routing-protokoll använder antal routrar ett paket tar sig genom, andra protokoll tar hänsyn till bandbredd, bandbreddsutnyttjande och administrativ kostnad. Kostnaden är vanligtvis noll till direkt anslutna nätverk, men alla andra nätverk har högre kostnader.

Med dynamiska routing-protokoll annonserar routrar egna anslutna nätverk i förväntan att andra intilliggande routrar gör det samma.

Interna och externa routing-protokoll

Dynamisk routing-protokoll brukar grupperas i de som används intern i varje nätverk och de som används mellan nätverk. De interna routing-protokoll används inom stora nätverk eller Autonomt System. Interna routing-protokoll  kallas Interior Gateway Protocol (IGP).

Bild 3: Dynamiska routing-protokoll

Interna dynamiska routing-protokoll kan också indelas i Distansvektor (Distance Vector) och länkstatus (Link State). RIPv1 och IGRP är distansvektor routing-protokoll som fungerar i classful sätt. RIPv2, och EIGRP är distansvektor routing-protokoll som fungerar i classless sätt. OSPF och IS-IS är länkstatus routing-protokoll. OSPF är ett classless routing-protokoll.

De externa routing-protokoll används emellan stora Autonomt System (autonomous system). Dessa routing-protokoll kallas Exterior Gateway Protocol (EGP).

Ett Autonomt System kan uppfattas som en samling av flera nätverk. Samlingen identifieras med ett nummer ASN eller Autonomous Systems Number som administreras av IANA. Detta nummer genereras med 16-bitar (65 536 stycken), men en ny 32-bitars är under utveckling eftersom ASN är på väg att ta slut. Ett svensk AS nätverk är WINEASY.

Det finns två typer av AS nätverk

  • Publika
  • Privata (från 64512 till 65535)

IGP är routing-protokollet som användes för att dirigera datatrafiken mellan grupperade nätverk inom AS nätverket. Däremot EGP är routing-protokollet som används för kommunikation mellan AS nätverk. BGP är ett routing-protokoll som fungerar i enlighet med EGP (samlingsnamn). Normalt använder internet leverantörer BGP för kommunikation emellan.

 

Bild 3: IGP vs EGP

Classful och classless dynamiska routing-protokoll

Dynamiska routing-protokoll kan indelas i classful och classless.

Ett Classful dynamiskt routing-protokoll grundar sitt funktion i standard klasser A, B och C. Dessa protokoll, till exempel RIPv1, ser inte andra nätverk än /8, /16 och /24. När ett classful nätverk delas upp i flera delnät grupperas dessa delnät om till klasserna A, B och C. En sådan gruppering kallas på engelska route summarization eller route aggregation, inklusive IP aggregation.

När flera nätverksadresser/destinationsadresser grupperas och representeras med en enda nätverksadress minskar mängden av information i routing-tabellen, därmed minskar information i uppdateringar. Nackdelen med route aggregation är att det är svårare för routrar att hitta specifika alternativa route associerade med destinationen.

Ett Classless dynamiskt routing-protokoll tillåter användning av olika nätmask i ett nätverk. Detta innebär att man får använda /9, /15, /20, /28, /30 och inte enbart /8, /16, /24